Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 17.10.2017, pod št. JN008915/2017-W01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po postopku malih vrednosti z vključenimi pogajanji za izvajanje storitev slikopleskarskih del na območju MO Koper in občine Ankaran v dveh sklopih:

  • I.sklop-barvanje urbane opreme, sten in stropov ter betonskih sten in zagrad,
  • II.sklop-barvanje talne signalizacije

RD-slikopleskarske_storitve