Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 16.07.2018 izšla objava JN pod št. JN004873/2018-W01. Predmet javnega naročila je Izvedba ekološkega sadovnjaka sredozemskih sadnih vrst v aglomeraciji Rete na parceli št. 111/1 k.o. Koštabona (po postopku naročila male vrednosti z vključenimi pogajanji). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija