Na podlagi 17. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l. (Uradne objave. št. 53/2002 s spremembami) nadzorni svet Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l. objavlja javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/ice.

 

Razpisna dokumentacija

 

Datum objave: 7. 12. 2020

Rok za prijavo: 22. 12. 2020