Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 8.6.2017 izšla objava JN pod št. JN005752/2017-W01.

Predmet javnega naročila je: Razširitev pokopališča Škocjan 2. faza – grobna polja GP1 in GP2 z začasnim dostopom.

PDF_grafika

RD_popisi_in_TP