Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 26.05.2017, pod št.  JN005394/2017-W01 izšla objava JN.

Predmet javnega naročila je Sanacija kanalizacije v Erjavčevi ulici v Kopru, 1. faza.

Razpisna dokumentacija