Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 18.01.2018 izšla objava JN pod št. JN000279/2018-W01. Predmet javnega naročila je dobava bio razgradljivih vrečk za dobo 3 let po postopku naročila male vrednosti z vključenimi pogajanji.
Razpisna dokumentacija