Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 20.04.2017, pod št. JN003659/2017-B01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po odprtem postopku je “Sukcesivna dobava: I. Sklop:  Goriva in II. Sklop: Kurilnega olja za 3 leta.”

RD_Gorivo_Kurilno