Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 7.3.2018 izšla objava JN pod št. JN001352/2018-W01. Predmet javnega naročila je dobava in  predelava prometne signalizacije za obdobje 3 let po postopku naročila male vrednosti z vključenimi pogajanji.
Razpisna dokumentacija