Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 27.10.2017 izšla objava JN pod št. JN009224/2017-B01. Predmet javnega naročila je dobava 1 kos Dvoosno kombinirano specialno komunalno vozilo za delo na javnem sistemu in greznicah ter MKČN z nizkimi emisijami.

SPECIALNO vozilo za čišč.kanal.-EU