Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 01.03.2017, pod št. JN001552/2017-W01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po postopku malih vrednosti z vključenimi pogajajanji za nakup blaga in sicer:

” Nabava materiala v dveh sklopih za obdobje dveh let:
I:sklop gradbeni material,
II.sklop: razni materiali in orodja.”

RAZPISNA ZA GRAD.MAT.