Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 20.01.2022 izšla objava JN pod št. JN000354/2022-B01. Predmet javnega naročila je JAVNO NAROČILO ZA PREVZEM, PREVOZ, OBDELAVO IN ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (Odprti postopek). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija