Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 19.04.2021 izšla objava JN pod št. JN002431/2021-W01. Predmet javnega naročila je “Komunalni privezi Badaševica – obalni zid” (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija