Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 14.04.2022 izšla objava JN pod št. JN002448/2022-W01. Predmet javnega naročila je Nabava 1100 in 240 litrskih zabojnikov za odpadke v dveh sklopih: I.SKLOP: 1100 LITRSKI ZABOJNIKI Z ZAOKROŽENIM POKROVOM; II.SKLOP: 240 LITRSKI DVOKOLESNI ZABOJNIKI (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija