Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 12.10.2022 izšla objava JN pod št. JN006941/2022-W01. Predmet javnega naročila je Nabava 1100 in 240 litrskih zabojnikov za odpadke v dveh sklopih (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija