Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 14.2.2023 izšla objava JN pod št. JN000762/2023-W01. Predmet javnega naročila je Nabava tekočega polielektrolita za dehidracijo blata iz CČN Koper za obdobje enega leta (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija