Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 15.12.2016, pod št. JN007839-VVO1/2016 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po postopku malih vrednosti z vključenimi pogajajanji za nakup blaga in sicer: 1 kos pogrebno vozilo-furgon z nizkimi emisijami

Razpisna dokumentacija