Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 04.07.2019 izšla objava JN pod št. JN004698/2019-W01. Predmet javnega naročila je Obnova elektro dela vstopnega črpališča na CČN Koper (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija