Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 16.05.2019 izšla objava JN pod št. JN003110/2019-W01. Predmet javnega naročila je Obnova in nadgradnja centralnega nadzornega sistema na CČN Koper (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija

Popis