Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 15.3.2024 izšla objava JN pod št. JN001600/2024-EUe16/01. Predmet javnega naročila je Dobava oziroma nakup posebnega kompaktnega komunalnega vozila za čiščenje manjših/težko dostopnih kanalizacijskih objektov (greznice, MKČN in urbana naselja) z nizkimi emisijami (2 – osno, pogon 4×4) (Odprti postopek). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija