Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 17.12.2021 izšla objava JN pod št. JN008518/2021-B01. Predmet javnega naročila je 1 kos POSEBNO KOMUNALNO VOZILO ZA ČIŠČENJE MANJŠIH oz. TEŽKO DOSTOPNIH KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV (greznice, MKČN in urbana naselja) z nizkimi emisijami (2 – osno, pogon 4 x 4) (Odprti postopek). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija