Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 30.07.2018 izšla objava JN pod št. JN005271/2018-B01. Predmet javnega naročila je Postavitev, oddaja v najem in vzdrževanje LED in LCD zaslonov za obdobje 60 mesecev (po odprtem postopku). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija