Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 31.5.2018 izšla objava JN pod št. JN003558/2018-B01. Predmet javnega naročila je Postavitev, oddaja v najem in vzdrževanje LED in LCD zaslonov za obdobje 60 mesecev (po odprtem postopku). Ponudnik odda ponudbo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija