Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 27.3.2024 izšla objava JN pod št. JN001948/2024-SL1/01-P01. Predmet javnega naročila je Prekladališče za odpadke na CČN Koper (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija