Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 18.02.2022 izšla objava JN pod št. JN001010/2022-B01. Predmet javnega naročila je PREVZEM IN ODSTRANJEVANJE BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV (20 02 01) IN ZELENEGA ODREZA (20 02 01) IZ ZBIRNEGA CENTRA SERMIN« V DVEH SKLOPIH ZA OBDOBJE TREH LET (Odprti postopek). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija