Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 07.12.2020 izšla objava JN pod št. JN007603/2020-B01. Predmet javnega naročila je Prevzem in odstranjevanje mulja iz CČN (Odprti postopek). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija