Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 7.9.2022 izšla objava JN pod št. JN006145/2022-W01. Predmet javnega naročila je PREVZEM IN ODSTRANJEVANJE VZMETNIC S KLASIFIKACIJSKO KODO (20 03 07) IZ ZBIRNEGA CENTRA SERMIN ZA OBDOBJE DVEH LET V DVEH SKLOPIH: I. SKLOP- MLETE VZMETNICE, II. SKLOP- NEMLETE VZMETNICE (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija