Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 19.11.2020 izšla objava JN pod št. JN007250/2020-B01. Predmet javnega naročila je Prevzem komunalne odpadne embalaže (Odprti postopek). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija