Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 21.10.2021 izšla objava JN pod št. JN007202/2021-W01. Predmet javnega naročila je PREVZEM ODPADNEGA LESA S KLASIFIKACIJSKO KODO (20 01 38) IZ ZBIRNEGA CENTRA SERMIN (Postopek male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija