Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 25.05.2020 izšla objava JN pod št. JN003234/2020-W01. Predmet javnega naročila je Prevzem ostankov na grabljah in sitih z klasifikacijsko številko 19 08 01 za obdobje treh let (po postopku naročila male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija