Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 30.03.2016, pod št. NMV2175/2016 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi za izvajanje storitev in sicer:

Priprava, izpis, pakiranje in razpošiljanje UPN s prilogami