Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 18.06.2018 izšla objava JN pod št. JN004074/2018-W01. Predmet javnega naročila je Sanacija garažne hiše Žusterna III na Bernetičevi Ulici, v letu 2018 (parcela 239/18 k.o. Semedela) (po postopku naročila male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija