Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 01.08.2018 izšla objava JN pod št. JN005343/2018-W01. Predmet javnega naročila je Sanacija meteorne in fekalne kanalizacije v Frenkovi ulici (po odprtem postopku s pogajanji). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija