Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 09.11.2018 izšla objava JN pod št. JN007776/2018-W01. Predmet javnega naročila je Sanacija povozne površine vključno z izvedbo hidroizolacije v 4. etaži garažne hiše Žusterna III. na Bernetičevi Ulici, (parcela 239/18 k.o. Semedela) (po postopku naročila male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

RD Sanacija zgornje plošče