Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 11.03.2022 izšla objava JN pod št. JN001566/2022-B01. Predmet javnega naročila je Storitev reševalcev iz vode za sezono 2022 in 2023 v dveh sklopih: I.SKLOP: za Mestno kopališča v Kopru; II.SKLOP: za Kopališče Žusterna in Obmorski park Žusterna (Odprti postopek). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija