Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 5.3.2021 izšla objava JN pod št. JN001299/2021-B01. Predmet javnega naročila je »STORITVE POSREDOVANJA DELOVNE SILE« v petih sklopih: SKLOP I – na delovnem mestu zidar; SKLOP II – na delovnem mestu pomožni gradbeni delavec; SKLOP III – na delovnem mestu čiščenje javnih površin; SKLOP IV – na delovnem mestu zbiranje odpadkov; SKLOP V – na delovnem mestu pomožni delavec v parkih (Odprti postopek). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija