Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 21.10.2022 izšla objava JN pod št. JN007177/2022-W01. Predmet javnega naročila je Storitve zasebnega varovanja za obdobje dveh let v dveh sklopih (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija