Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 16.3.2021 izšla objava JN pod št. JN001552/2021-B01. Predmet javnega naročila je “Sukcesivna dobava blaga v treh sklopih za obdobje treh let: I.SKLOP: GORIVO, II.SKLOP: KURILNO OLJE, III.SKLOP: MAZIVA” (Odprti postopek). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija