Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 02.08.2017 izšla objava JN pod št. JN007288/2017-W01.

Predmet javnega naročila je ureditev garažne hiše Prisoje.

Postopek JN objavljenega pod št. JN007288/2017-W01 je zaključen.