Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 13.10.2016, pod št. JN006273/2016-W01 izšla objava JN po postopku oddaje naročila male vrednosti za objekt: “Zamenjava črpalk na depresijskem črpališču Semedela”