Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 19.07.2018 izšla objava JN pod št. JN005023/2018-W01. Predmet javnega naročila je Izvedba zapiralnih del na odlagališču nenevarnih odpadkov v Dvori pri Kopru (po postopku naročila male vrednosti z vključenimi pogajanji). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

JN_Zaprtje deponije nenevarnih odpadkov Dvori

Popis_zapiranje_Dvori_popravek_03_08_2018