Informacije javnega značaja – Avtorske pogodbe

JP Marjetica Koper, d. o. o. – s. r. l. na tem mestu objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je začel veljati 17. 4. 2014.