Informacije javnega značaja – sponzorstva in donatorstva

JP Marjetica Koper, d. o. o. – s. r. l. na tem mestu objavlja informacije skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15)