Vse od začetka 70. let prejšnjega stoletja, ko smo začeli prekomerno izkoriščati razpoložljive vire, dan prekoračenja virov, ki jih v letu dni ponudi naš planet, doslej še nikoli ni nastopil tako zgodaj. Letos se je dan, ko smo prestopili mejo Zemljinih zmožnosti, premaknil na 2. avgust.

V skladu z ugotovitvami mednarodne raziskovalne organizacije Global Footprint Network, ki je uvedla metodo merjenja ekološkega odtisa za izračun porabe virov, je letos 2. avgust dan, ko je človeštvo prekoračilo celotno predvideno letno količino porabe naravnih virov. Kar 60% te količine predstavlja zahteva po absorpciji emisij ogljikovega dioksida. Po ugotovitvah Global Footprint Network se je od začetka 70 let prejšnjega stoletja delež komponente ogljikovega dioksida v ekološkem odtisu več kot podvojil in ostaja najhitreje rastoča komponenta.

Dan prekoračitve Zemljinih zmožnosti predstavlja dan, ko povpraševanje po naravnih virih preseže količino naravnih virov, ki jih Zemlja lahko proizvede v enem letu. Ta dan se vsa leta pomika in do danes še nikoli ni nastopil tako zgodaj, leta 1997 je ta »točka preloma« namreč nastopila konec meseca septembra. Pomik datuma kaže na to, da človeštvo izrablja naravo kar 1,7-krat njene sposobnosti obnavljanja ekosistemov. Torej bi za zadovoljitev naših trenutnih letnih potreb po naravnih virih potrebovali kar 1,7 planeta Zemlje.
Posledice večanja tega ekološkega neravnovesja postajajo v svetu vedno bolj očitne in jih prepoznamo kot krčenje gozdov, suše, pomanjkanje pitne vode, erozija tal, izguba biotske raznovrstnosti in naraščanje količine ogljikovega dioksida v ozračju.

Sprememba tega trenda je še vedno možna. Če bi vsako leto zamaknili Dan prekoračitve za 4,5 dni, bi se do leta 2050 lahko vrnili k letni porabi virov enega planeta Zemlja.

»Živeti v okviru zmogljivosti enega planeta Zemlja je tehnološko izvedljivo in finančno koristno, hkrati pa je naša edina možnost za uspešno prihodnost,« pravi Mathis Wackernage iz Global Footprint Network, soustvarjalec ekološkega odtisa. »Tisto, kar je resnično pomembno, je zamik datuma prekoračitve Zemljinih zmožnosti,« še dodaja Weckernage.

Da bi poudarili pomen letošnjega Dne prekoračitve Zemljinih zmožnosti je Global Footprint Network izpostavil nekaj ukrepov, ki jih moramo začeti uresničevati takoj, in ocenil njihov vpliv na premik datuma v prihodnjih letih. Tako bi npr. zmanjšanje svetovne količine zavržene hrane za 50% zamaknilo datum za 11 dni; 50% zmanjšanje količine svetovne absorpcije ogljikovega dioksida, pa bi zamaknilo datum za kar 89 dni.

Zadnjih podatkih so vendarle spodbudni in kažejo na to, da smo se začeli premikati v pravo smer. Med letoma 2005 in 2013 (zadnje leto, za katero obstajajo zanesljivi podatki), je ekološki odtis na prebivalca ZDA padel za skoraj 20% v primerjavi z najvišjim doseženim. Ta padec je v glavnem pripisati zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida. Podatek je še toliko bolj spodbuden, saj obdobje zajema postrecesijsko gospodarsko rast in zvišanje BDP na prebivalca v ZDA. Ti rezultati so pomembni, saj prvič kažejo na spremembo razmerij med gospodarsko rastjo in rabo naravnih virov in prikazujejo trende gospodarske rasti ob hkratnem znižanju porabe naravnih virov.

www.overshootday.org/