Svetnice in svetniki Mestne občine Koper so na zadnji seji sprejeli pravilnik o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju koprske občine. Na podlagi tega lahko občanke in občani v vseh krajevnih skupnostih brezplačno oddajo do dve toni nevarnih, azbestnih odpadkov.

Mestna občina Koper želi dolgoročno postati občina brez azbesta, zato z možnostjo brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov prebivalce spodbuja, da postanejo bolj odgovorni do okolja in pristopijo k odstranitvi nevarnih azbestnih odpadkov s stanovanjskih, kmetijskih in drugih zasebnih gospodarskih objektov ali površin. Za vsak objekt ali zemljišče se pravica do brezplačne oddaje azbestnih odpadkov uveljavlja samo enkrat, upravičenci pa brezplačno lahko oddajo največ dve toni azbestnih odpadkov. Pred oddajo v Zbirni center Sermin je treba izpolniti obrazec, ki je dostopen na dnu spletne strani v slovenskem in italijanskem jeziku. Izpolnjeni obrazec morajo upravičenci posredovati v pregled in potrditev na Mestno občino Koper ter izpolnjenega in potrjenega predložiti ob oddaji azbestnih odpadkov v zbirni center. Poudarjamo, da občina krije stroške prevzema odpadkov, medtem ko morajo za zavarovanje teh odpadkov in prevoz poskrbeti občani sami.

Občane ob tem opozarjamo na primerno zaščito in dosledno upoštevanje predpisov s področja ravnanja z azbestnimi odpadki. Še zlasti naj bodo pozorni na to, da se material, ki vsebuje azbest, ne zlomi oziroma poškoduje, saj pride ob tem do prašenja, azbest pa se tako sprosti v zrak. Svetujemo, da se odpadke naloži na leseno (evro) paleto in ovije v plastično folijo. Za več informacij o ravnanju z azbestnimi odpadki se lahko obrnete na našega sodelavca Simona Varljena prek telefonske številke 05 66 33 761 ali elektronske pošte simon.varljen@marjeticakoper.si.