S sodobnim in hitrim načinom živeljenja smo se v zadnjih desetletjih navzeli ali celo podredili potrošniški miselnosti, ki je postala del našega vsakdana. Prekomerno proizvodnjo, porabo naravnih virov, množičnih nakupov na dnevni ravni in gor ali oceanov odpadkov, ki iz tega nastajajo, v naši dnevni rutini in odtujenosti od realnih problemov družbe in planeta, skorajda ne vidimo več.

Na srečo se stvari spreminjajo, vse bolj se zavedamo vpliva človeka na okolje, predvsem pri vsakdanjih dejanjih, kot so nakupi ali domača potrošnja. Za vsakim kupljenim predmetom ali izdelkom, je namreč ogromno vložene energije in materialov, zato ni vseeno, kako bomo s temi predmeti ravnali po uporabi. Najbolj klasična pot, ki se jo vse bolj privajamo, je dosledno ločevanje odpadkov na izvoru.

Vendar je to le osnova, saj je trenutno eden večjih problemov sodobne družbe hiperprodukcija odpadkov. Zato evropska okoljska politika spodbuja preprečevanje nastanka odpadkov, ki je zelo širok koncept, vendar zelo blizu vseh nas. Če na eni strani lahko politika in gospodarstvo naredita veliko pri racionalizaciji proizvodnih procesov in boljšemu načrtovanju izdelkov, lahko veliko storimo tudi sami, z vsakdanjimi ravnanji.

Logika je zelo preprosta. Zadostuje, da se z mislimi in dejanji vrnemo za nekaj desetletij nazaj, ko so se izdelki in vsakdanji predmeti veliko bolj cenili. Če je bila steklenica še 30 let nazaj osrednji način oskrbe z mlekom, to danes v povprečni družini nadomešča 200 ali 300 odvrženih plastenk ali embalaž iz tetrapaka na leto. Enako velja za množico drugih prehrambenih izdelkov.

Mnogi se danes tega zavedajo in se vračajo k starim navadam, ki niso samo okoljsko vzdržne, temveč so pot do kakovostnejših izdelkov, ne nazadnje pa tudi do prihrankov. Z nakupom boljših izdelkov se namreč s časom odvajamo vseh nepotrebnih nakupov in podzavestnega polnjenja nakupovalnih vozičkov in košar s stvarmi, ki jih niti ne rabimo.

Odgovorni nakupi so danes realnost. Tudi velike trgovske verige spoznavajo in se zavedajo sprememb pri povpraševanju kupcev in postopoma prilagajajo ter širijo svojo ponudbo. Nakupovanje z lastno – trajno in okolju prijaznejšo embalažo za večkratno rabo (kozarci, košare, steklenice, posode,…) ni več tabu, temveč izkaz trajnostnega razmišljanja ter posameznikovega odgovornega ravnanja do okolja.

V takem duhu smo se, po krajši predstavitveni delavnici, znova vrnili na koprske ulice in z društvom Ekologi brez meja šli po poti „nakupov brez odpadkov“. To ni bilo prvič, saj smo lani prve tovrstne nakupe opravili z Maja Nagode, ki je v Sloveniji referenca okoljsko vzdržnega življenjskega sloga, ki vedno rada deli svoje znanje, izkušnje in predanost pri ustvarjanju boljše prihodnosti za naš planet.

V Kopru je veliko trgovin, kjer je možno opraviti odgovorne nakupe, ponudba pa se iz dneva v dan širi. V tokratnem obisku smo se sprehodili do trgovine BONNUTS, koprske tržnice in ribarnice, kjer je možno dnevno kupiti sveže pridelke, trgovine Moj Kalček in KZ Agraria Koper, z.o.o.. Veliko ponudbo izdelkov pa najdete tudi v novi trgovini Kalček ob Ljubljanski ulici nasproti stadiona Bonifika. Celoten seznam trgovin, ki nudijo možnosti nakupa brez embalaže najdete na spletnem mestu https://manjjevec.si/karta-trgovin/, ki ga promovirajo Ekologi brez meja. Karta trgovin se sproti dopolnjuje, če imate dodatne predloge za vnos, lahko to storite tudi sami z nekaj kliki.