V Evropskem tednu mobilnosti bo možno tudi brezplačno parkiranje na vseh parkiriščih »parkiraj in se odpelji – P+R«  v upravljanju Marjetice Koper. Akcija služi promociji uporabe avtobusov, ki so okolju prijazna transportna alternativa avtomobilom. Uporaba avtobusov bistveno pripomore k zmanjšanju prometa ter manjši obremenitvi zraka z nevarnimi izpusti in hkrati zmanjša promet v mestu.

V tednu mobilnosti bo brezplačna tako uporaba avtobusov kot vseh parkirišč P+R v Mestni občini Koper: parkirišče ob Pošti (cona KP21), parkirišča na Kolodvorski, pri železniški postaji (coni KP27 in KP28 in parkirišče ob Semedeli (cona KP29). Skupaj bo uporabnikom na voljo kar 516 brezplačnih parkirnih mest.