V okviru številnih aktivnosti, ki jih z namenom ozaveščanja javnosti in spodbujanja k uporabi alternativnih, trajnostnih oblik prevoza, v okviru Evropskega tedna mobilnosti prireja Mestna občina Koper, bo možno tudi brezplačno parkiranje na vseh parkiriščih „parkiraj in se odpelji – P+R“ v upravljanju Marjetice Koper.

Akcija služi promociji uporabe avtobusov, ki je okolju prijazna transportna alternativa avtomobilom. Uporaba avtobusov bistveno pripomore k zmanjšanju prometa ter obremenitvi zraka z nevarnimi izpusti in hkrati razbremeni promet v mestu.

Parkirišča P+R se nahajajo v bližini avtobusnih postajališč, s plačilom parkirnine pa uporabniki pridobijo dve brezplačni karti za mestni avtobus. V tednu mobilnosti bo brezplačna tako uporaba avtobusov kot vseh parkirišč P+R v Mestni občini Koper: parkirišče ob Pošti (cona KP21), parkirišča na Kolodvorski, pri železniški postaji (coni KP27 in KP28 in parkirišče ob Semedeli (cona KP29). Skupaj bo uporabnikom v obdobju Evropskega tedna mobilnosti na voljo kar 516 brezplačnih parkirnih mest.

Evropski teden mobilnosti je najbolj razširjena kampanja na področju trajnostne mobilnosti na svetu. Vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom. Cilj kampanje je predvsem konkretno vzpodbuditi evropske lokalne skupnosti k uvajanju in promociji trajnostnih prometnih ukrepov ter povabilo njihovim prebivalcem k uporabi alternativnih oblik prevoza, torej k neuporabi avtomobilov.