Vsako leto se ob dnevu Zemlje, 22. aprila, izvajajo številne aktivnosti, ki opozarjajo na pomembnost varovanja našega okolja. Letos bomo v sodelovanju z Vrtcem Koper v okviru projekta Postani junak/junakinja izvedli čistilno akcijo.

Čistilna akcija bo potekala pod sloganom »Poberi smet in reši svet«. Vzgojiteljica Doroteja Perše, ki je idejna vodja projekta in akcije, sodelavke in sodelavci, ter seveda otroci, bodo s skupnimi močmi očistili okolico vrtca. K akciji smo pristopili tudi v našem podjetju, in vsem sodelujočim razdelili rokavice in vrečke, ter omogočili brezplačen odvoz zbranih odpadkov. Letos razmere žal ne omogočajo dodatnih aktivnosti s širšo javnostjo, zato pozivamo vse starše, stare starše in ostale, da pomagate pri zbiranju odpadkov, ki so zaradi človeške malomarnosti, pristali v naravi. Pozivamo vas, da se z otroki primerno opremite, odpravite na dvorišče, sosednji travnik ali sprehajalno pot, »poberite smet in rešite svet«.

Namen celotnega projekta Postani junak/junakinja je sicer otroke ozaveščati o pomenu ohranjanja in varovanja narave ter razvijati odgovoren odnos do okolja v katerem živimo, s krepitvijo medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. Z otroki se veliko pogovarjajo o ekološki problematiki, spoznavajo, čemu služijo barvni zabojniki, izvirno in domiselno uporabljajo odpadno embalažo ter v naravi iščejo, kaj tja ne sodi. Na Marjetici Koper smo že pristopili tudi k temu projektu, tako da smo vrtcu razdelili več »hišnih« kompletov za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Na ta način želimo že v rani mladosti otrokom vcepiti pomen ločenega zbiranja odpadkov in nadaljnjih postopkov predelave in reciklaže različnih frakcij.

Vrtec Koper še vabi vse, ki se boste čistilne akcije “udeležili”, da jim posredujete fotografije na elektronski naslov info@vrteckoper.si. Konec meseca maja bodo zbrane fotografije tudi objavili na virtualni razstavi.