V Kopru so občani izrazito najbolj zadovoljni s čistočo v občini, sledi zadovoljstvo z urejenostjo vrtcev in šol v mestu, so izsledki javnomnenjske raziskave, ki je bila danes objavljena v časniku Primorske novice.

V Marjetici Koper smo zadovoljni nad oceno respondentov glede čistoče v mestu, ki dokazuje, da je izvajanje storitev s področja varstva okolja v pravi smeri.

Vršilec dirketorja Marjetice Koper Gašpar Gašpar Mišič je anketno oceno pospremil z razmišljanjem, da je „tak rezultat za nas potrditev, da gremo v pravo smer in da se pravilno odzivamo na potrebe in pričakovanja uporabnikov naših storitev. Mi ankete izvajamo vsak dan, na terenu, med občankami in občani, v vrtcih in osnovnih šolah, na javnih prireditvah, preko telefonov, elektronske pošte ali družabnih omrežjih in povsod tam, kjer imamo možnost neposrednega stika in komuniciranja z uporabniki naših storitev, ki nas usmerjajo pri tem, da skupaj dosegamo odlične rezultate pri čistoči in urejenosti mesta“.

Z delom Marjetice Koper na področju zagotavljanja visokih standardov čistoče in urejenosti je potrjena zelena strategija razvoja Mestne občine Koper, ki je v začetku letošnjega leta vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma in ob nedavnem Svetovnem dnevu okolja, 5. junija, podpisala listino – Zeleno politiko slovenskega turizma.

Mestna občina Koper je sicer v zadnjih letih redno v samem vrhu najbolj urejenih mest, kar potrjujejo številna prejeta priznanja in najvišje ocene obiskovalcev, zlasti tujih turistov, ki Koper v svetu predstavljajo in ocenjujejo kot nadpovprečno gostoljubno, čisto in urejeno mesto.