Na Marjetici Koper smo današnji dan Zemlje obeležili že včeraj, z dogodkom v sodelovanju z Vrtcem Koper. Projekt Postani junak / junakinja poteka že drugo leto, pod psevdonimom Poberi smet in reši svet!

V okolici vrtca so potekale čistilne akcije otrok, katerim pa so predstavniki Marjetice Koper prikazali tudi, kako poteka praznjenje in odvoz odpadkov iz ekoloških otokov s tovornjakom za odvoz, ter pranje zabojnikov za odpadke. Sledilo je tudi kratko predavanje, na temo pomena ločenega zbiranja odpadkov.

S projektom želimo otroke ozaveščati o pomenu ohranjanja in varovanja narave, ter razvijati odgovoren odnos do okolja v katerem živimo s krepitvijo medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. Na ta način želimo, že v rani mladosti otrokom razložiti pomen ločenega zbiranja in nadaljnjih postopkov predelave in reciklaže, različnih frakcij odpadkov.